KUD Kardeslik Strumica


Makedonya Türkleri Hakkında Genel Bilgi

Map of Macedonia 2008

Map of Macedonia 2008

Makedonya’da yaşayan Türk topluluğunun kökenleri, Makedonya’yı fetheden(1371) ve 550 yıl boyunca yöneten Osmanlı Türkleridir.  Aynı zamanda Bizans İmparatorluğuna kadar, sayıları az miktarda olan bazı Türk toplulukları (Kuman Türkleri, Vardar Türkleri ve diğerleri) Makedonya’da yaşadı.  2002 Nüfus sayımarına göre; toplam 2,022,547 olan Makedonya nüfusunun, 77,959(%3,85) ini Türkler oluşturmaktadır.

-2002 nüfus sayımına göre Usturumca’da genel işsizlik oranı %40 tır.Etnik anlamda;Türklerin %81.3′ ü, Romenlerin ise %91 i işsizdir.

-Makedonya kaynaklı veriler ve Belediye’ nin verdiği bilgiere göre;Usturumca ve diğer belediyeler arasındaki sosyo-ekonomik eşitsizlikler 1998-2002 yılları arasında %62 oranında artış göstermiştir.

-2002′ de Makedonya’da yapılan son nüfus sayımına göre;Usturumca’da kayıtlı 5675 ilkokul öğrencisi bulunmaktadır.  Bunlardan sadece 282 (%5) ‘si Türk/Romen’dir.

-Kayıtlı öğrencilerden daha azı  4 yıllık ilkokul eğitiminden sonra liseye devam etse de, Şu an Usturumca’da 3542 kayıtlı lise öğrencisi bulunmaktadır.  Bunların sadece 181’i Türk ve Romen kökenlidir.  Bu rakamlar Usturumca ‘daki köyleri de kapsamaktadır.

-Romen ve Türk öğrenciler birbirlerinden etnik olarak ayrılmış sınıflarda eğitim görmektedir.

Advertisements


%d bloggers like this: