KUD Kardeslik Strumica


Заедно за Заби

Mal canı kazanmaz, can malı kazanır.
Property will not earn life, but life will earn property.

Соодветниот дентален Консонант не е постоечки (расположлив) за мнозинството Турско и Ромско население во Струмица-Македонија. Децата, осебно, не знаат која е важноста на одржувањето на денталната хигиена. Тоа придонесува долготрајни дентални и здравствени проблеми. Проектот “Заедно за Заби” предвидува основна дентална грижа за најзагрозените Туркси и Ромски деца, и нивно дентално и хигиенско учење.

Со вашата донација овие деца ќе имаат побела насмевка.

Advertisements


%d bloggers like this: