KUD Kardeslik Strumica


Деца на училиште

Agac yas iken egilir.
The green twig is easily bent.

Проектот-‘Деца на Училиште’ има едноставна но значајна визија: секое Турско дете во Струмица-Македонија да има можност да посетува училиште. Со сето тоа овој проект предвидува секое загрозено Турско дете да ги добие најнеопходните ресурси кои се потребни за завршување на една училишна годиина а тоа се: обувки книги, школски прибор, топол оброк секој ден и советник. Децата кои не можат да го реализираат школувањето ќе го за почнат тоа со подршката која им е потребна.

Континуирана помош или продршка е потребна. Направете ја разликата и донирајте сега.

Advertisements


%d bloggers like this: