KUD Kardeslik Strumica


Образложување на нашата мисија

Мисијата на КУД Кардешлик е да ја промовира културата на Македонските Турци преку уметност и образование, да го подржува образованието како основно човеково право и нужен начин за социјално и економско учество, и за унапредување на мулти-етничкото развивање во Македонија.

Advertisements


%d bloggers like this: