KUD Kardeslik Strumica


Историја

КУД Кардешлик (‘кардешлик’ на Турски значи ‘братство’) е Турска културна организација во која веќе три генерации по ред учевствуваат машки и женски играчи од Македонско, Турско, и Ромско малцинство. Од 1980 таа дава можност на Турската популација да го промовира своето културно наследство преку традиционалните фолклорни игри специфични за југоисточниот регион во Македонија.

Иако КУД Кардешлик имаше пауза од неколку години, втората генерација танцувачи сакаа да ја обноват традицјиата со нивно партиципирање како: деца– на свои деца. Исто Така, членовите на управниот одбор реализираа пронаоѓање на релевантен заклучок за Турската популација во Струмица. Значи, КУД Кардешлик е реорганизирана во 2001 но не само да промовира разбирање меѓу Македонската и Турската популација туку и да пронајде одржливо и долготрајно решение за нивните многубројни потреби и проблеми.

Advertisements


%d bloggers like this: